Egy nagy nemzetközi vegyipari konszern magyarországi képviselete piaci pozíciójának er›sítése érdekében marketing és kommunikációs szaktanácsadásra kérte fel az Artabant.
Az Artaban átfogó piackutatást végzett a megbízó mikro- és makrokörnyezetében. A kutatást célcsoport- és feladatorientáltan többféle eszközzel hajtottuk végre; a postázott kérdõívektõl kezdve a call center által lebonyolított telefonos megkérdezésen át a struktúrált egyéni interjúkig. A beérkezett adatok alapján szegmentáltuk a különbözô márkákat és célcsoportokat, és éves szintû marketing és külsõ-belsõ kommunikációs terveket készítettünk. A tervekben egyaránt meghatároztuk a marketing mix elemeit, az egyes termékek besorolását (prémium, nagyforgalmú kategória stb.), az alkalmazott design elemeket, a kommunikáció stílusát és hangvételét. A fogyasztók és üzleti partnerek részére sajtóhirdetéseket, DM kampányokat és rendezvényeket terveztünk, melyek folyamatosan közvetítik a cég üzeneteit. A különbözô kommunikációs kampányok számára kidolgozott üzeneteket, design elemeket és kreatív anyagokat a kampányok lebonyolítása elôtt pretesztre bocsátottuk.
A cég piacvezetõ pozícióba került. Ma - enyhén szûkülõ piacán - éves szinten 20%-os forgalomnövekedést mutat fel.